1399/01/12
اطلاعات تماس:

آدرس دبیرخانه کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی استان خوزستان:

تلفن: 

دورنگار: 

پست الکترونیکی: 

 

آدرس انجمن صنفی دفاتر پیشخوان شهرستان اهواز:

اهواز، کوی انقلاب (کمپلو)، فلکه اول، نبش خیابان نامی

تلفن: 33776854 (061)

دورنگار: 33776854 (061)

پست الکترونیکی: ahwaz@pishkhan-kz.ir

 

آدرس انجمن صنفی دفاتر پیشخوان شهرستان های تابعه استان (بجز اهواز):

اهواز، چهارراه نادری،خیابان خسروی، مجتمع پزشکی ساحل، طبقه سوم

تلفن:  32921695 (061)

دورنگار: 32921695 (061)

پست الکترونیکی: shahrestan@pishkhan-kz.ir

 

* خواهشمند است نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق فرم سمت چپ ارسال نمایید *

نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما:


تصویر CAPTCHA
کد نمایش داده شده فوق را در قسمت زیر وارد نمایید.
ارسال