1399/01/12
لیست دفاتر شهرستان هفتکل

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر شماره پروانه تاریخ صدور پروانه اولیه تاریخ صدور پروانه پیشخوان تاریخ انقضا پروانه شهر کدپستی تلفن تماس آدرس وضعیت وضعیت مرخصی دفاتر
1 سيد رضا موسوي سید محمد طاهر 72-21-1138 87/10/15 96/04/04 99/04/04 هفتکل 6496166559 06143584286 ميدان امام خميني(ره)- بازار بصيرت- پلاک1 فعال  
2 صديقه راشدي خداداد 72-21-1245 87/11/09 96/07/17 99/07/17 هفتکل 6496133966 06143580611 ميدان امام خميني(ره)- خيابان رهبري- روبروي بانک مسکن فعال  
3 مدینه دادزادی غلامعلی 72-21-1074 83/11/01 95/08/18 98/08/18 هفتکل 6496143111 0692-3222115 خيابان امام خميني(ره)- فرعي اول- روبروي تاكسي سرويس آسمان- پلاك 2 فعال