1399/01/12
لیست دفاتر شهرستان مسجد سلیمان

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر شماره پروانه تاریخ صدور پروانه اولیه تاریخ صدور پروانه پیشخوان تاریخ انقضا پروانه شهر کدپستی تلفن تماس آدرس وضعیت وضعیت مرخصی دفاتر
1 کیانوش بردی محمدقلی 72-21-1235 87/10/04 97/01/18

1402/01/18

 

مسجد سلیمان 6491793187 06143264531 نفتک- جنب مسجد، ساختمان مسکونی تجاری ایرانیان 4 فعال  
2 امير نجفي بيرگاني مهدی 72-21-1297 88/07/08 94/05/15 97/05/15 مسجد سلیمان 6491878565 06812221304 خيابان آزادي- چهارراه بهداري فعال  
3 بهنام طاهري خدامراد 72-21-1269 88/07/08 93/08/23 96/08/23 مسجد سلیمان 6491813456 0681-2229325
2229353
خيابان آزادي- سه راهي پشت برج فعال  
4 حديث نري موسي عیسی 72-21-1301 88/02/05 94/04/10 97/04/10 مسجد سلیمان 6491769865 06812226348 سه راه کوره ها-روبروی سه راهی اسکاج فعال  
5 روح انگیز قاسمي عبدالحمید 72-21-1309 88/02/22 91/04/03 94/04/03 مسجد سلیمان 6491943433 0681-2227311 خيابان کلگد- چهارراه بهداري فعال  
6 زهرا عزيزي اصل سعید 72-21-1021 89/04/23 90/04/23 95/04/23 مسجد سلیمان 6491849183 06812225584 نمره يك- جنب مسجد جامع فعال  
7 عاطفه محمديان دزفولي احمد 72-21-1341 88/03/23 95/02/01 98/02/01 مسجد سلیمان 6491616818 06143226558 خيابان آزادي- چهارراه شهرباني- طبقه فوقاني شيريني فروشي نظافت فعال  
8 فاطمه محمودي كاهكش علی داد 72-21-1234 87/06/30 96/07/12 99/07/12 مسجد سلیمان 6491775651 06143269915 نفتک- ابتداي بلوار شهيد مسلم حاتمي - مجتمع صدف- طبقه همکف فعال  
9 فرزانه اشرفي اسداله 72-21-1307 88/11/15 94/04/03 97/04/03 مسجد سلیمان 6491735334 06812224131 نفتون- جنب بهداري شرکت نفت فعال  
10 فريبرز اشرف پور همت 72-21-1188 88/02/05 96/05/25 99/05/25 مسجد سلیمان 6491845145 06143227749 خيابان نمره 1 - روبروي بازار مرکزي فعال  
11 فريده علي پور نجفعلی 72-21-1103 87/10/15 90/01/17 93/01/17 مسجد سلیمان 6491835991 06412227008 مسجدسلیمان-نمره 3ابتداي خ ساسان فعال  
12 فواد عالي پور موسی 72-21-1192 87/06/20 96/05/30 99/05/30 مسجد سلیمان 6491739651 06143229400 خيابان آزادي- سه راهي مخابرات- روبروي بانک ملت فعال  
13 محمد قنبری بیرگانی راه علی 72-21-1203 87/06/20 97/01/18

1402/01/18

 

مسجد سلیمان 6491795733 06143224796 خيابان آزادي- بالاتر از فروشگاه بسيج- پاساژ شهدا فعال  
14 محمدعلي بختياروند حیدر 72-21-1068 82/10/01 95/09/13 98/09/13 مسجد سلیمان 6491773144 06143261297 فلكه باشگاه مركزي- جنب بانك صادرات فعال  
15 مسلم عاليوند علی 72-21-1177 87/08/22 90/05/10 93/05/10 مسجد سلیمان 6491854783 0681-2222665
2222674
خيابان بي بيان - خيابان 37 دستگاه - روبروي دانشگاه پيام نور فعال  
16 مهرداد خواجه ور قنبر 72-21-1190 88/03/23 96/05/30 99/05/30 مسجد سلیمان 6491884974 06143223131 خيابان آزادي- روبروي داروخانه شفا فعال  
17 عیسی احمدی زاهد 72-21-1345 88/07/08 95/07/02 98/07/02 مسجد سلیمان 6491817116 0681-2221963 خ آزادي کوچه 17 شهریور فعال