1399/01/12
لیست دفاتر شهرستان گتوند

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر شماره پروانه تاریخ صدور پروانه اولیه تاریخ صدور پروانه پیشخوان تاریخ انقضا پروانه شهر کدپستی تلفن تماس آدرس وضعیت وضعیت مرخصی دفاتر
1 بيژن فتاحي راه خدا 72-21-1329 82/12/01 94/07/23 97/07/23 گتوند 6455148131 06126720037 خيابان استقلال- روبروي بازارچه فعال  
2 زهرا امامي علي صالح 72-21-1007 87/08/14 96/04/08 99/04/08 گتوند 6455166561 06133632588 خیابان امام-روبروی پست بانک مرکزی فعال  
3 صغري موسي زاده محمد 72-21-1315 91/04/18 94/04/18 97/04/18 گتوند 6455169483 06136323004 خيابان معلم - جنب آموزش و پرورش فعال  
4 مژگان فتاحي يحيي 72-21-1033 89/05/13 95/05/13 98/05/13 گتوند 6455155684 06136321570 خيابان استقلال- بين ميثم و شهيد طيبي فعال  
5 حاجت اله محمدی محمد علی 72-21-1352 89/01/01 96/09/18

1401/09/18

 

گتوند(صالح شهر)

 

6454146578  06136373000 خیابان امام خمینی(ره)-نبش سعدی 5