1399/01/12
لیست دفاتر شهرستان شوش

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر شماره پروانه تاریخ صدور پروانه اولیه تاریخ صدور پروانه پیشخوان تاریخ انقضا پروانه شهر کدپستی تلفن تماس آدرس وضعیت وضعیت مرخصی دفاتر
1 احمد عبد اله خسرجي يمعه 72-21-1107 90/01/24 96/01/24 99/01/24 شوش
(الوان)
6471674856 06145624053 شهر الوان_خيابان فتح المبين_جنب حسینیه الزهرا فعال  
2 احمد احمدي ابراهيم 72-21-1085 88/08/01 92/12/09 95/12/09 شوش 6471835864 064225216064 خيابان امام خميني(ره) جنوبي- كوچه دانيال- پلاك 39 فعال  
3 ايمان ديناروند تقي 72-21-1338 87/06/20 94/12/13 97/12/13 شوش 6471754934 06142826999 خيابان آزادي شمالي- روبروي پارك كوثر- جنب فروشگاه ديناروند- پلاك261 فعال  
4 بيژن كاوندي اسمعيل 72-21-1039 82/12/01 92/06/29 95/06/29 شوش 6471753738 06425224072 خيابان مدرس غربي- ميدان بسيج- روبروي سپاه فعال  
5 حسن رمضاني محمدرضا 72-21-1160 87/08/22 96/04/25 99/04/25 شوش 6471637119 06142815891 خيابان علامه طباطبايي- نبش خيابان هويزه فعال  
6 خديجه صئوبر کریم 72-21-1332 88/02/30 94/09/07 97/09/07 شوش
(حر)
6473153115 06425678053
06425678978
شهر حر- خ امام خمینی پلاك 70 فعال  
7 رضا فرجي علی 72-21-1014 89/03/17 95/03/17 98/03/17 شوش 6471816174 06142827932 خيابان شریعتی- خ دستغيب- پلاك 158 فعال  
8 زينب کثير احمد 72-21-1287 90/10/06 93/10/06 96/10/06 شوش 6471738799 06423766522 خیابان شهید بهشتی- نبش خ آزادی پ 3 فعال  
9 سعيد كرد رضا 72-21-1176 87/06/20 93/05/10 96/05/10 شوش 6477155411 06425240627 شهرک ابوذر غفاري- خيابان شهيد رجائي فعال  
10 سيدحاجي علوي نيا سيد غنام 72-21-1065 87/03/13 95/09/13 98/09/13 شوش
(شاوور)
6473144461 06145672100 مسير اصلي جاده اهواز انديمشك- جنب مسجد امام علي(ع) فعال  
12 علي كعبي فرد مطیر 72-21-1276 88/01/23 96/09/08

1401/09/08

 

شوش 6471637145 06142817050 خيابان فتح المبين- خيابان سوسنگرد- پلاک 5 فعال  
13 فاطمه منطقي غلام 72-21-1342 87/08/21 92/02/01 95/02/01 شوش 6477153119 06425243832 كوي سلمان فارسي- پشت مسجد جامع- بلوار حاج منطقي- پلاك 585 فعال  
14 نرگس خلیلی کیا محمدرضا 72-21-1313 82/12/01 94/01/15 97/01/15 شوش 6471817764 06425220743 خيابان شريعتي- خيابان دستغيب- بعد از خيابان بهار فعال  
15 فاطمه صئوبر رحمان 72-21-1348 88/02/30 95/09/06 98/09/06 شوش
(هفت تپه)
6473144589 06142343314 هفت تپه -روبروی بانک تجارت فعال  
16 فرخنده جريده محمدعلي 72-21-1170 87/06/20 96/05/10 99/05/10 شوش 6471745745 06142828211

خيابان شهيد رجائي-پلاک 16

فعال  
17 كلثوم حياري خلف 72-21-1328 86/11/21 94/07/23 97/07/23 شوش 6471914774 06425217090 ميدان شهدا- نرسیده به میدان شهدا_جنب بانک صادرات فعال  
18 كيوان عبدالي عزيز 72-21-1330 87/08/22 91/09/07 94/09/07 شوش 6471767933 06425226607 خيابان اصلي- بلوار مدرس غربي- پلاک 1 فعال  
19 معصومه حمزه رهش 72-21-1334 87/08/22 96/09/04 99/09/04

شوش

(الوان)

6476183833 06142893292 خيابان جمهوری فعال  
20 محمود شوهاني عبدالرحمن 72-21-1152 87/06/20 93/04/18 96/04/18 شوش 6471753544 06425220352 شوش- بلوار مدرس غربی-پلاک 366 فعال  
21 مرضيه موسوي سيد فاخر 72-21-1052 86/12/12 92/07/10 95/07/10 شوش
(حر)
6473153115 0642572355 خيابان امام حسين(ع)- پلاك 42 فعال  
22 ایمان ترابی خضری عبدالوهاب 72-21-1150 83/10/01 93/07/23 96/07/23 شوش 6471713638 06425224141 خيابان دانش- کوچه لاله فعال  
23 معصومه شوهاني عبدالرضا 72-21-1292 87/06/20 96/12/16

1401/12/16

 

شوش 6471767354 06142827545 خيابان باهنر- پلاک 25 فعال  
24 عباس حمیدی طرار 72-21-1119 87/09/17 97/01/29

1402/01/29

 

شوش 6477166889 06142870407-5 شهرك دانیال-خیابان اصلی-نبش خیابان انتظام جنوبی فعال  
25 مریم جمالی بیژن 72-21-1353 87/11/09 93/12/09 96/12/09 شوش 6471813116 06425228313 خیابان شهید دانش پ 25 فعال