1399/01/12
لیست دفاتر شهرستان شادگان

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر شماره پروانه تاریخ صدور پروانه اولیه تاریخ صدور پروانه پیشخوان تاریخ انقضا پروانه شهر کدپستی تلفن تماس آدرس وضعیت وضعیت مرخصی دفاتر
1 جلال صباحي مقدم مدهی 72-21-1041 82/11/01 95/06/29 98/06/29 شادگان 6431833359 0632-3229091 خيابان امام خميني(ره)- جنب بانك صادرات شعبه فتح المبين فعال  
2 خديجه لفته پور فلحی 72-21-1147 87/06/20 96/04/07

1401/04/07

 

شادگان 6145967636 06153722688 خيابان پاسداران غربي- جنب دفتر امام جمعه فعال  
3 عادل آلبوشهبازی لفته 72-21-1198 87/08/21 96/07/07 99/07/07 شادگان 6431654476 06153720233 خيابان شهيد دکتر باهنر غربی- روبروی مدرسه بنت الهدی فعال