1399/01/12
لیست دفاتر شهرستان رامهرمز

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر شماره پروانه تاریخ صدور پروانه اولیه تاریخ صدور پروانه پیشخوان تاریخ انقضا پروانه شهر کدپستی تلفن تماس آدرس وضعیت وضعیت مرخصی دفاتر
1 اعظم احمدي عيسي 72-21-1043 84/09/02 94/04/10 97/04/10 رامهرمز 6381711197 06912220625 خيابان طالقاني شرقي- جنب بانک سينا فعال  
2 صدیقه الیا شمس اله 72-21-1057 85/09/01 96/05/24 99/05/24 رامهرمز 6381815678 06143529560

خيابان وليعصر-بالاتر از مسجد امام (ره)، جنب بانک مهر ایران

فعال  
3 صادق سالمي حسن 72-21-1018 89/04/08 95/04/08 98/04/08 رامهرمز 6381944443 06143523614 خيابان شهيد منتظري- جنب بانك كشاورزي مركزي فعال  
4 عبدالمجيد امين ابراهیم 72-21-1323 88/03/16 94/06/28 97/06/28 رامهرمز 11949635116 06912236112 خيابان امام خميني (ره) - جنب ميدان علمدار فعال  
5 فاطمه بيگدلي علی یار 72-21-1205 87/10/04 90/06/06 93/06/06 رامهرمز 3381735798 06912220312
2222690
2238083
خيابان امام خميني(ره)- نرسيده به ميدان ادهم فعال  
6 كامبيز كايد چراغعلی 72-21-1096 82/11/01 96/01/17 99/01/17 رامهرمز 6381753145 06143530488 خيابان ولي عصر - جنب مسجد امام - طبقه همكف فعال  
7 مريم غلامي نعمت اله 72-21-1163 90/05/09 96/05/09 99/05/09 رامهرمز 6381534115 06143532626 بلوار سلمان فارسي- روبروي اداره مخابرات- جنب فروشگاه قاسم نژاد فعال  
8 اکرم قاسمی نصراله 72-21-1290 88/01/23 96/05/28 99/05/28 رامهرمز 6384133561  06143532615 رامهرمز-بلوار کیمه، مجتمع تجاری قاسمی فعال  
9 مسعود دهقاني منصور 72-21-1038 89/06/17 94/12/05 97/12/05 رامهرمز 6381634177 06143530191 خیابان انقلاب- خ شهید منتظری- نرسیده به میدان شهید فهمیده فعال  
10 پروانه رضایی منش علی 72-21-1363 96/02/17 96/02/17 99/02/17 رامهرمز 6381664133   بلوار رزمندگان، نبش خ نرگس 10 فعال