1399/01/12
لیست دفاتر شهرستان رامشیر

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر شماره پروانه تاریخ صدور پروانه اولیه تاریخ صدور پروانه پیشخوان تاریخ انقضا پروانه شهر کدپستی تلفن تماس آدرس وضعیت وضعیت مرخصی دفاتر
1 عبدالعباس خالدی سلطان 72-21-1123 90/03/02 95/12/28 98/12/28 رامشیر 6387138744 06143597176 خيابان جمهوری اسلامی، جنب بانک رفاه فعال  
2 حجت غبيشاوي سلطان 72-21-1050 83/02/01 95/07/06 98/07/06 رامشیر 6387145587 06143593156 خيابان 22 بهمن- روبروي فرمانداري- ساختمان پست مركزي فعال