1399/01/12
لیست دفاتر شهرستان باغملک

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر شماره پروانه تاریخ صدور پروانه اولیه تاریخ صدور پروانه پیشخوان تاریخ انقضا پروانه شهر کدپستی تلفن تماس آدرس وضعیت وضعیت مرخصی دفاتر
1 محمد بیژنی عيسي 72-21-1040 83/05/01 95/06/29 98/06/29 باغملک 6395136193 06143724777 باغملک خ ایت اله خامنه ای روبروی درمانگاه شماره یک فعال  
2 حجت ال.. غروی محمد 72-21-1158 87/08/14 90/04/25 93/04/25 باغملک
(صیدون)
6394158754 06924723262 صیدون-خیابان اصلي جنب شورای شهر فعال  
3 فریده سلیمانی جانعلي 72-21-1116 87/09/23 94/03/31 97/03/31 باغملک
 
6395143763 06143720916 باغملک -خ امام خمینی (ره) کوچه شهید حمزه پور فعال  
4 عبدالرضا رضوی مقدم خيراله 72-21-1182 87/09/23 96/05/22 99/05/22 باغملک
(صیدون)
6394154393 06143777414 باغملک شهرصیدون بلوار امام خمینی فعال  
5 امید پیرورزاده علي نجات 72-21-1131 87/10/04 96/04/04

1401/04/04

 

باغملک 6395139683 06143735560 باغملک خ ایت اله خامنه ای روبروی کلانتری 11 فعال  
6 مسیح رضایی مراد 72-21-1032 89/05/13 92/05/13 95/05/13 باغملک
(قلعه تل)
6396144717 06924323521 باغملک شهرقلعه تل خ 22بهمن فعال  
7 صغرا بهوندی اصل راه خدا 72-21-1351 89/03/16
(ICT)
96/06/18 99/06/18 باغملک
(میداود)
6393133743 06143733180 خیابان آیت اله خامنه ای، روبروی پاسگاه سابق فعال