1399/01/12
لیست دفاتر امیدیه

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر شماره پروانه تاریخ صدور پروانه اولیه تاریخ صدور پروانه پیشخوان تاریخ انقضا پروانه شهر کدپستی تلفن تماس آدرس وضعیت وضعیت مرخصی دفاتر
1 سید زکريا هاشمی ابراهيم 72-21-1105 87/06/10 96/07/30

1401/07/30

 

امیدیه
(جایزان)
6388183117 06525223838 بلوار امام خميني(ره)- نبش کوچه شهريار فعال  
2 مهدي موسوی نسب علی 72-21-1241 88/08/14 96/07/26 99/07/26 امیدیه
(جایزان)
6388183416 06152673323 خيابان امام خميني(ره)- خيابان ولي عصر (عج) - پلاک 14 فعال  
3 یعقوب اصفهانی غلامرضا 72-21-1060 83/09/01 96/05/22 99/05/22 امیدیه 6373138555 06152628720 پشت بازار مهاجرين- جنب آبفروشي نم نم فعال  
4 رضا سلیم پور ناغانی علي 72-21-1132 87/08/21 90/04/04 93/04/04 امیدیه 6373193719 06523238155 بلوار دانشگاه فعال  
5 صالح سعیدی خواه عبدالصاحب 72-21-1110 87/09/17 93/02/25 96/02/25 امیدیه 6373185194 0652-3222075 خيابان شهدا- پشت بلوارمهديه - جنب بانك كشاورزي فعال  
6 زینب کمایی جمعه 72-21-1266 87/10/04 96/03/11 99/03/11 امیدیه 6373186376 06152629468 خيابان اصلي 22 بهمن- خيابان فرعي دي فعال  
7 مريم انگالی عبدالمهدي 72-21-1058 83/09/01 95/07/06 98/07/06 امیدیه 6373151984 06152621060 خيابان شريعتي- جنب تاكسي سرويس اميد فعال  
8 نصيبه رئیسی فرد ناغانی دبير 72-21-1344 87/08/14 95/02/09 98/02/09 امیدیه
(میانکوه)
6378134118 06152652229 بازار اصلي- جنب تاكسي سرويس فرهنگ- پلاك 18 فعال