1399/01/12
لیست دفاتر شهرستان آغاجاری
ردیف نام نام خانوادگی نام پدر شماره پروانه تاریخ صدور پروانه اولیه تاریخ صدور پروانه پیشخوان تاریخ انقضا پروانه شهر کدپستی تلفن تماس آدرس وضعیت وضعیت مرخصی دفاتر
1 فخرالدين آقائي علی شیر 72-21-1047 86/10/18 952/07/06 98/07/06 آغاجاری 6371933836 06152664926 خيابان امام خميني(ره)- بين ميدان انقلاب و بلوار بخشداري- پشت بانک ملی فعال