1399/01/12
لیست دفاتر شهرستان آبادان

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر شماره پروانه تاریخ صدور پروانه اولیه تاریخ صدور پروانه پیشخوان تاریخ انقضا پروانه شهر کدپستی تلفن تماس آدرس وضعیت وضعیت مرخصی دفاتر
1 سید مسعود ثابتی عبدالزهرا 72-21-1012 89/02/26 97/01/27 98/02/26 آبادان 6318675651 06153336209 احمدآباد-بین خ 10 و 11 فرعی-مجتمع تجاری سامان-طبقه اول فعال  
2 جاسم معلمیان دیوان 72-21-1319 91/05/15 95/11/16 98/11/16 آبادان 6317736737 06153330270 کوی قدس- ایستگاه 3 - نبش خ بهار 11 فعال  
3 لیلا عباسی مهديقلي 72-21-1079 82/11/01 95/11/04 98/11/04 آبادان 6316854854 06153224828 آبادان-خیابان امیری-کوچه فردوسی پلاک 44 فعال  
4 دیبا سلام پور يداله 72-21-1042 89/06/29 95/06/29 98/06/29 آبادان 6331773134 06152722636 اروند کنار- ساختمان اداري پست مرکزي فعال  
5 صفورا باورصاد جهانگیری مجید 72-21-1288 83/07/01 94/05/08 97/05/08 آبادان 6316869355 0631222460 آبادان-خیابان اميري فرعي 12-پلاک71 فعال  
6 احسان عیدی عبدالرحیم 72-21-1108 83/07/01 96/03/23 99/02/25 آبادان 6316645589 06153323900 احمدآباد خ شهید بهشتی روبروی کلینیک بیمارستان شهید بهشتی فعال  
7 امین چلبی مسعود 72-21-1128 84/07/02 96/03/09 99/03/09 آبادان 6316643798 06314439141 احمد آباد - خيابان 13فرعي - پلاک249 فعال  
8 وجدان بنی سعید صدام 72-21-1250 83/05/01 93/07/30 96/07/30 آبادان 6316851155 06312220610 خيابان سيکلين- جنب اداره بهزيستي- روبروي اداره مخابرات فعال  
9 سعید حمداوی عبدالامام 72-21-1229 82/11/01 96/07/12 99/07/12 آبادان 6319716315 06153351826 نبش سي متري ذوالفقاري فعال  
10 امین

آلبوعلی

(شرکت کیهان ارتباطات اروند)        

فاضل 72-21-1294 88/05/20 96/06/08 99/06/08 آبادان 6315814859

06153369145-

06153369019

ایستگاه 12-نبش لاله 2 پ 2 فعال  
11 فاطمه زارعی احمد 72-21-1249 87/08/22 90/07/30 93/07/30 آبادان 6313635588 0631-3332504
3333552
خيابان بريم- جنب کلانتري فعال  
12 ندا شکوری دیوانی عبدالجليل 72-21-1343 87/12/05 92/02/08 95/02/08 آبادان 6315653419 0631-3336534
3330478
كوي بهار- ايستگاه 11- رديف 474- پلاك 1 فعال  
13 حر حاجیان سعیدی حميد 72-21-1337 88/06/01 91/12/13 94/12/13 آبادان 6317834145 0631-4421066 كوي قدس- كوچه بهار 49 فعال  
14 صمد صادقی ابوالقاسم 72-21-1285 88/07/08 96/10/06

1401/10/06

 

آبادان 6316756474 06153350510 ذوالفقاری خ 40 متری-بین ذوالفقاری 35 و 37 فعال  
15 محبوبه غصه زاده طاهر 72-21-1251 90/07/30 96/07/30 99/07/30 آبادان 6319616675 06153309023 خيابان شاملو - بين بهمن 17و 18 فعال  
16 سعیده غصه زاده(شركت روزان گستر آبادان) جمشيد 72-21-1181 88/03/10 93/05/10 96/05/10 آبادان 6313635165   حد فاصل فلکه فرودگاه و دانشگاه آزاد اسلامي - روبروي مخابرات- ساختمان ستار 3 فعال  
17 سیدجواد ادریس پور اسماعیل 72-21-1359   96/08/03 99/08/03 آبادان 6316677355 06153524231 کفشینه، به سمت میدان طیب، روبروی پارک شطرنج